Επικοινωνήστε με την KRStech και λάβετε την προσφορά των ονείρων σας.

KRS Invoice

Μία λογιστική εφαρμογή μεταφόρτωσης (uploading) παραστατικών από την KRS. Δημιουργήθηκε custom δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης περιοχής εγγράφου (scanning) για καλύτερη δημιουργία αντιγράφων μέσω της φωτογραφικής μηχανής της συσκευής αλλά και ένα πολύ σύγχρονο UI για την εμφάνιση του αρχείου εγγράφων του τελικού χρήστη με δυνατότητες ταξινόμησης και γρήγορης προβολής.

Επιτρέπει να ανεβάστε τα αρχεία σας με ένα πάτημα, εύκολη και άμεση καταχώρηση παραστατικών, αποδείξεων, εξοδολογίων και άλλων εγγράφων χωρίς καθυστερήσεις.

Category:
Date:
Tags: